Συχνές ερωτήσεις

 

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

 

Η Μικροχειρουργική αποτελεί εξειδίκευση, κυρίως της ειδικότητας της Ορθοπαιδικής.
Κύριο αντικείμενο της Μικροχειρουργικής αποτελεί η αναίμακτη Χειρουργική του Χεριού και γενικότερα η Χειρουργική του Άνω Άκρου.
Κατ’ αυτήν, με τη χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και ειδικών λεπτών εργαλείων επιτυγχάνεται η υπό μεγάλη μεγέθυνση χειρουργική αποκατάσταση μεγάλου αριθμού παθήσεων, οι οποίες αφορούν σε δομές του οργανισμού δύσκολα ορατές δια γυμνού οφθαλμού.

micro

 

Η χειρουργική του χεριού έχει ως αντικείμενο τη χειρουργική θεραπεία όλων των παθήσεων του Χεριού και του Άνω Άκρου. Πρόκειται για παθήσεις οι οποίες καθιστούν
το άτομο ανίκανο στο να εκτελέσει διάφορες λειτουργίες που είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή.
Οι συγκεκριμένες παθήσεις είναι δυνατόν να οφείλονται σε τραυματισμούς ή σε χρόνια νοσήματα.
Οι τραυματισμοί του Άνω Άκρου αποτελούν ποσοστό 30% και πλέον των συνολικών τραυματισμών του ανθρωπίνου σώματος, φθάνοντας σε ποσοστό 60% ή 70% στα εργατικά ατυχήματα, καθώς το χέρι είναι το πλέον εκτεθειμένο τμήμα του σώματος και συνεπώς το πλέον ευαίσθητο στους τραυματισμούς. Είναι δυνατόν να είναι απλοί τραυματισμοί (π.χ. μεμονωμένο κάταγμα ενός οστού) ή και περισσότερο σύνθετοι (ταυτόχρονες βλάβες οστών, νεύρων, τενόντων, δέρματος κ.α.). Η άμεση αντιμετώπιση των τραυματισμών αυτών εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Τα χρόνια νοσήματα αφορούν σε σύνδρομα που οφείλονται σε υπερχρησιμοποίηση των χεριών, συστηματικά νοσήματα, νεοπλασίες και πολλά άλλα .Η γνώση ενδοσκοπικών μικροχειρουργικών μεθόδων κρίνεται απαραίτητη, καθώς όλο και περισσότερες παθολογικές καταστάσεις του καρπού, του αγκώνα ή του ώμου είναι δυνατόν να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν Αρθροσκοπικά. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της Μικροχειρουργικής περιλαμβάνει:

 • Αντιμετώπιση τραυματισμών του Άνω Άκρου (από απλό τραυματισμό, μέχρι συγκολλήσεως πλήρως ακρωτηριασμένου άκρου).
 • Αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων του Χεριού ,όπως το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα, την Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα του De Quervain,τον εκτινασσόμενο αντίχειρα (trigger thumb ή trigger finger),την Ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης (Νόσος του Dupuytren),το σύνδρομο του σωλήνα του Guyon,απλά γάγγλια, αρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα,
 • Αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων Αγκώνα ,όπως επικνδυλίτιδα του αγκώνα(tennis elbow ή golfers elbow),σύνδρομα παίδευσης νεύρων στην περιοχή του αγκώνα (ωλένια νευρίτιδα, σύνδρομο στρογγύλου πρηνιστή, σύνδρομο παγίδευσης του προσθίου μεσόστεου νευρου)
 • Αντιμετώπιση χρονίων παθήσεων Ώμου, όπως η ασβεστοποιός τενοντίτιδα του στροφικού πετάλου, το σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης του ώμου, η ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου και η αστάθεια του ώμου.
 • Επανορθωτική χειρουργική περιφερικών νεύρων Άνω και Κάτω άκρων.
 • Επανορθωτική χειρουργική τραυματικών βλαβών Βραχιονίου Πλέγματος και μαιευτικής παραλύσεως.
 • Μεταφορά αγγειούμενων - νευρούμενων ιστών ολικού πάχους (free flaps).
 • Κάλυψη μικρών ή μεγάλων δερματικών ελλειμμάτων στα Άνω και Κάτω Άκρα.
 • Αντιμετώπιση συστηματικών νόσων, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα.
 • Αντιμετώπιση όγκων των Άνω και Κάτω Άκρων.
 • Αρθροσκοπική Χειρουργική του Άνω Άκρου (διαγνωστική - θεραπευτική).
 • Θεραπεία ειδικών παθήσεων, όπου είναι απαραίτητη η Μικροχειρουργική τεχνική (νέκρωση μηριαίας κεφαλής - ελεύθερη μεταφορά περόνης).
 • Χειρουργική αντιμετώπιση συγγενών ανωμαλιών του Άνω Άκρου.
 • Αντικατάσταση αρθρώσεων στο Άνω Άκρο (ολική αρθροπλαστική) - ώμος, αγκώνας, καρπός, δάκτυλα.
 • Αποκατάσταση λειτουργικών ανεπαρκειών και παραμορφώσεων ολοκλήρου του ανθρώπινου σώματος, όπου απαιτείται μικροχειρουργική τεχνική.

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.